ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA ĐƠN ĐẶT HÀNG

ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA ĐƠN ĐẶT HÀNG

1. BẢO HÀNH

 • Tất cả hàng hóa đều được bảo hành theo đúng chế độ.
 • Hàng hóa đã giao không được trả hoặc đổi lại
 • Chính sách bảo hành không được áp dụng cho hạng mục sản phẩm kiếng.

2. PHÍ VẬN CHUYỂN

 • Vận chuyển miến phí trong phạm vi nội thành.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển nếu có nhu cầu vận chuyển ngoại thành và các tỉnh.

3.PHÍ LƯU HÀNG

 • Vinihome nhận giữ hàng nếu khách hàng có nhu cầu lưu giữ hàng hóa, với thời hạn tối đa là 180 ngày tính từ ngày lập ĐƠN ĐẶT HÀNG. Nếu quá thời hạn này, Vinihome mặc nhiên miễn trừ trách nhiệm nhận giữ hàng đặt.
 • Khách hàng chịu phí lưu hàng khi thời gian lưu hàng qua 30 ngày, với mức phí mỗi ngày bằng 0.3% tổng số tiền mua hàng/tổng giá trị đơn đặt hàng (phải được thanh toán trước ngày giao hàng.

4. TIỀN ĐẶT CỌC

 • Tối thiểu tiền đặt cọc phải bằng 30% tổng số tiền mua hàng đối với sản phẩm có sẵn.
 • Tối thiểu tiền đặt cọc phải bằng 50% tổng số tiền mua hàng đối với sản phẩm cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
 • Tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả khi khách hàng hủy đơn đặt hàng hay thay đổi nội dung hàng đặt mua.
 • Khách hàng chỉ có thể thay đổi nội dung hàng đặt mua trong thời hạn 01 ngày sau ngày thành lập đơn hàng này, với tổng số tiền mua hàng sau khi thay đổi không thấp hơn 50% tổng số tiền mua hàng của đơn đặt hàng này. Điều kiện này chỉ được áp dụng đối với hàng chưa giao. Miễn giải quyết yêu cầu này qua điện thoại.

5.TIỀN CÒN LẠI

 • Khoản tiền còn lại sẽ được khách hàng trả hết trước khi sản phẩm được giao.
 • Trong trường hợp lưu hàng quá thời hạn 90 ngày tính từ ngày lập đơn hàng, khách hàng phải trả hết khoản tiền còn lại này trước mốc thời gian này. Sau mốc thời gian này, nếu khách hàng vẫn chưa thanh toán hết khoản tiền còn lại thì mặc nhiên được xem là khách hàng tự ý hủy đơn hàng.