Các Mẫu Nhà Đẹp

 Biệt Thự Châu Âu Phong Cách Tây Ban Nha 28x40m Biệt Thự Châu Âu Phong Cách Tây Ban Nha 28x40m
416,640,000₫
 Biệt Thự Phố 11x22m Biệt Thự Phố 11x22m
109,600,000₫
 Biệt Thự Phố 14x13m Biệt Thự Phố 14x13m
74,900,000₫
 Biệt Thự Phố 14x19m Biệt Thự Phố 14x19m
103,800,000₫
 Biệt Thự Phố 15x13m Biệt Thự Phố 15x13m
79,200,000₫
 Biệt Thự Phố 15x28m Biệt Thự Phố 15x28m
85,200,000₫
 Biệt Thự Phố 2 Tầng Mái Thái 6x20m Biệt Thự Phố 2 Tầng Mái Thái 6x20m
36,000,000₫
 Biệt Thự Phố 22x11m Biệt Thự Phố 22x11m
94,100,000₫
 Biệt Thự Phố 6x18m Biệt Thự Phố 6x18m
62,800,000₫
 Biệt Thự Phố 8x20m Biệt Thự Phố 8x20m
98,200,000₫
 Biệt Thự Phố 8x20m Biệt Thự Phố 8x20m
106,200,000₫
 Biệt Thự Phố 8x20m Biệt Thự Phố 8x20m
116,600,000₫
 Biệt Thự Phố 8x20m Biệt Thự Phố 8x20m
61,800,000₫
 Biệt Thự Phố 8x20m Biệt Thự Phố 8x20m
98,800,000₫
 Biệt Thự Phố Tân Cổ Điển 6x20m Biệt Thự Phố Tân Cổ Điển 6x20m
46,000,000₫
 Biệt Thự Tân Cổ Điển 12x17m Biệt Thự Tân Cổ Điển 12x17m
116,000,000₫
 Biệt Thự Vườn 13x16m Biệt Thự Vườn 13x16m
73,100,000₫
 Biệt Thự Vườn 13x30m Biệt Thự Vườn 13x30m
105,200,000₫
 Biệt Thự Vườn 15x25m Biệt Thự Vườn 15x25m
56,800,000₫
 Biệt Thự Vườn 15x39m Biệt Thự Vườn 15x39m
80,600,000₫
 Biệt Thự Vườn 16x13m Biệt Thự Vườn 16x13m
38,000,000₫
 Biệt Thự Vườn 16x14m Biệt Thự Vườn 16x14m
88,600,000₫
 Biệt Thự Vườn 16x22m Biệt Thự Vườn 16x22m
92,800,000₫
 Biệt Thự Vườn Mái Nhật 12x12m Biệt Thự Vườn Mái Nhật 12x12m
21,000,000₫
-34%
 Biệt Thự Vườn Mái Nhật 9x13m Biệt Thự Vườn Mái Nhật 9x13m
21,800,000₫ 33,000,000₫

Biệt Thự Vườn Mái Nhật 9x13m

21,800,000₫ 33,000,000₫

 Biệt Thự Vườn Phong Cách Tây Ban Nha Biệt Thự Vườn Phong Cách Tây Ban Nha
232,000,000₫
 Biệt Thự Vườn Phong Cách Tây Ban Nha 26x29.7m Biệt Thự Vườn Phong Cách Tây Ban Nha 26x29.7m
466,000,000₫
 Biệt Thự Vườn Tân Cổ Điển 11x16m Biệt Thự Vườn Tân Cổ Điển 11x16m
26,000,000₫
 Biệt Thự Vườn Tân Cổ Điển 12x15m Biệt Thự Vườn Tân Cổ Điển 12x15m
100,440,000₫
 Nhà Phố 1 Tầng 4x20m Nhà Phố 1 Tầng 4x20m
10,800,000₫
 Nhà Phố 10x20m Nhà Phố 10x20m
51,500,000₫

Nhà Phố 10x20m

51,500,000₫

 Nhà Phố 2 Tầng 4x12m Nhà Phố 2 Tầng 4x12m
9,600,000₫
 Nhà Phố 2 Tầng 4x13m Nhà Phố 2 Tầng 4x13m
19,300,000₫
 Nhà Phố 2 Tầng 4x9.5m Nhà Phố 2 Tầng 4x9.5m
23,000,000₫
 Nhà Phố 2 Tầng 5x6m Nhà Phố 2 Tầng 5x6m
11,600,000₫
 Nhà Phố 4 Tầng 4x14m Nhà Phố 4 Tầng 4x14m
41,000,000₫
 Nhà Phố 4 Tầng 4x16m Nhà Phố 4 Tầng 4x16m
39,000,000₫
 Nhà Phố 4x11m Nhà Phố 4x11m
15,800,000₫

Nhà Phố 4x11m

15,800,000₫

 Nhà Phố 4x13m Nhà Phố 4x13m
19,680,000₫

Nhà Phố 4x13m

19,680,000₫