Sản Phẩm Nỗi Bậc

 Biệt Thự Vườn 15.4m x 32.5m Biệt Thự Vườn 15.4m x 32.5m
160,000,000₫
 Biệt Thự Tân Cổ Điển 12x17m Biệt Thự Tân Cổ Điển 12x17m
116,000,000₫
 Biệt Thự Châu Âu Phong Cách Tây Ban Nha 28x40m Biệt Thự Châu Âu Phong Cách Tây Ban Nha 28x40m
416,640,000₫
 Biệt Thự Vườn Tân Cổ Điển 12x15m Biệt Thự Vườn Tân Cổ Điển 12x15m
100,440,000₫
 Biệt Thự Vườn Mái Nhật 12x12m Biệt Thự Vườn Mái Nhật 12x12m
21,000,000₫
 Nhà Phố 4 Tầng 4x16m Nhà Phố 4 Tầng 4x16m
39,000,000₫
 Nhà Phố 2 Tầng 4x12m Nhà Phố 2 Tầng 4x12m
9,600,000₫
 Nhà Phố 1 Tầng 4x20m Nhà Phố 1 Tầng 4x20m
10,800,000₫
 Biệt Thự Vườn Phong Cách Tây Ban Nha 26x29.7m Biệt Thự Vườn Phong Cách Tây Ban Nha 26x29.7m
466,000,000₫
 Biệt Thự Vườn Tân Cổ Điển 11x16m Biệt Thự Vườn Tân Cổ Điển 11x16m
26,000,000₫
 Biệt Thự Phố Tân Cổ Điển 6x20m Biệt Thự Phố Tân Cổ Điển 6x20m
46,000,000₫
 Biệt Thự Phố 2 Tầng Mái Thái 6x20m Biệt Thự Phố 2 Tầng Mái Thái 6x20m
36,000,000₫
 Căn Hộ Dịch Vụ - 18-40m2/phòng Căn Hộ Dịch Vụ - 18-40m2/phòng
800,000,000₫
 Biệt Thự Phố 14x19m Biệt Thự Phố 14x19m
103,800,000₫
 Biệt Thự Phố 8x20m Biệt Thự Phố 8x20m
116,600,000₫
 Nhà Phố 5x15m Nhà Phố 5x15m
27,800,000₫

Nhà Phố 5x15m

27,800,000₫

 Biệt Thự Phố 14x13m Biệt Thự Phố 14x13m
74,900,000₫
 Nhà Vườn 19x15m Nhà Vườn 19x15m
56,000,000₫

Nhà Vườn 19x15m

56,000,000₫